ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
109  
ชื่อ
ทดสอบตัวอย่างการดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบลาแต่ละประเภท  
ชื่อพนักงาน
วีระ เนตรเกิด  
เริ่มจากวันที่
2016-03-30  
ถึงวันที่
2016-03-31  
จำนวนวัน
2 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
testt  
สถานะ
อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2016-03-30 10:36:11  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2016-03-30 08:16:03  
ถูกแก้ไข
2016-03-30 10:36:11  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู