ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
107  
ชื่อ
ลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมมรรถภาพ  
ชื่อพนักงาน
กวีวรรณ ทิมดี  
เริ่มจากวันที่
2016-01-01  
ถึงวันที่
2016-01-07  
จำนวนวัน
5 วัน  
เวลา
Full Day  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
พัสดุ เย็นสุข  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-12-30 09:17:53  
ถูกแก้ไข
2015-12-30 14:29:37  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู