ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
105  
ชื่อ
ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑  
ชื่อพนักงาน
ภารนี สุขใสเย็น  
เริ่มจากวันที่
2015-12-25  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
1 ชั่วโมง 30 นาที  
เวลา
02:00:00 - 03:30:00  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-12-29 21:43:30  
ถูกแก้ไข
2015-12-29 21:43:30  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู