ตัวอย่างแบบฟอร์มใบลา จากระบบ Leave Online ของโปรแกรมเงินเดือน EZY-HR

  แนบเอกสารเพิ่มเติมสำหรับใบลา

รหัส
104  
ชื่อ
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่  
ชื่อพนักงาน
ภารนี สุขใสเย็น  
เริ่มจากวันที่
2015-12-25  
ถึงวันที่
0000-00-00  
จำนวนวัน
2 ชั่วโมง  
เวลา
00:00:00 - 02:00:00  
ประเภทการลา
ลาพักร้อน  
สถานะ
ยังไม่อนุมัติ  
เพิ่มเติม
 
สร้างโดย
 
ผู้อนุมัติ
วีระ เนตรเกิด  
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ผู้บริหาร
 
ผู้บริหารอนุมัติ
0000-00-00 00:00:00  
ถูกสร้าง
2015-12-29 21:43:07  
ถูกแก้ไข
2015-12-29 21:43:07  


แสดงไฟล์แนบ

ลำดับ ชื่อ ถูกสร้าง เมนู