ตั้งค่าประเภทวันลา

สร้างประเภทการลา กำหนดวันหยุดตามอายุงาน
ชื่อ ชื่อภาษาไทย จำนวนวันหยุดมาตรฐาน ตัวย่อ เริ่มต้น สิ้นสุด ต้องขอล่วงหน้า เมนู

Page 0 of 1, showing 0 records out of 0 total, starting on record 0, ending on 0

<< ก่อนหน้า | | ถัดไป >>