เบิกค่าใช้จ่าย

สร้างเอกสารเบิกค่าใช้จ่าย รายงาน
รหัส รายละเอียด ชื่อพนักงาน วันที่ จำนวน ประเภท สถานะ ประเภทการชำระเงิน ถูกสร้าง เมนู