แผนก

    พิมพ์ผังองค์กร
รหัส ชื่อ รายละเอียด หน่วยงานต้นสังกัด เมนู
ฝ่ายขาย    สำนักงานใหญ่  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
บัญชี    สำนักงานใหญ่  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
การเงิน    สำนักงานใหญ่  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
การตลาด    สำนักงานใหญ่  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
ฝ่ายขายโครงการ    ฝ่ายขาย  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
ฝ่ายบุคคล    สำนักงานใหญ่  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
ธุรการ    สำนักงานใหญ่  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
คลังสินค้า    ธุรการ  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
ขนส่ง    ฝ่ายขายสาธุ  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
10  ฝ่ายอาคารและสถานที่    ธุรการ  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
11  ทีมทดสอบ    การเงิน  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
12  สาขา สาธุ      ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
13  สำนักงานใหญ่      ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
14  ฝ่ายขายสาธุ    สาขา สาธุ  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
15  การตลาด สาธุ    สาขา สาธุ  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
16  พัสดุ    บัญชี  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
17  fu    ขนส่ง  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ
18  ขนย้าย    ขนส่ง  ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ