ดูประวัติพนักงาน

เชื่อมต่อกับสแกนนิ้ว

ยื่นใบลาออนไลน์

โปรแกรมคำนวณเงินเดือนFeatures

ความสามารถของโปรแกรม
 • ออกแบบเพื่อให้เป็นโปรแกรมฝ่ายบุคคลที่ใช้งานง่าย แม้ไม่เคยใช้มาก่อน
 • ไม่ต้องยุ่งยากติดตั้งโปรแกรม ใช้งานได้ทันที
 • สามารถเก็บประวัติพนักงานไว้ได้โดยละเอียด
 • คำนวนเวลาเข้างาน+ออกงาน เพื่อนำไปใช้คำนวนค่าตอบแทนหรือจดหมายตักเตือน
 • ระบบจัดการการทำงานล่วงเวลา (OverTime Tracking)
 • เชื่อมต่อเพื่ออัพโหลดข้อมูลสแกนนิ้วจากเครื่องสแกนนิ้วหลายยี่ห้อ
 • มีส่วนของศูนย์รวมรายงาน ที่รวบรวมรายงานและจัดพิมพ์เอกสารราชการได้หลากหลาย
 • โปรแกรมเงินเดือน สามารถคำนวนและพิมพ์สลิปเงินเดือน
 • เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายโดยระบบ Cloud ไม่ต้องติดตั้งเซิฟเวอร์เป็นของตัวเอง
 • รองรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในระบบ Windows, Linux, Mac และ iPad
 • Support โดยทีมงานมืออาชีพจาก Nobel Solutions

สนใจติดต่อ


Thailand National Holidays 2559   New!

MONTHDATEHOLIDAYS
JANFri, 1วันขึ้นปีใหม่
FEBMon, 22วันมาฆบูชา
MAR--
APRWed, 6ชดเชยวันจักรี
 Wed, 13วันสงกรานต์
 The, 14วันสงกรานต์
 Fri, 15วันสงกรานต์
MAYSun, 1ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
 Thu, 5วันฉัตรมงคล
 Mon, 9วันพืชมงคล
 Fri, 20วันวิสาขบูชา
JUN--
JULTue, 19วันอาสาฬหบูชา
 Wed, 20วันเข้าพรรษา
AUGFri, 12วันแม่แห่งชาติ
SEP--
OCTMon, 24ชดเชยวันปิยมหาราช
NOV--
DECMon, 5วันพ่อแห่งชาติ
 Mon, 12ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 Sat, 31วันสิ้นปีตัวอย่าง Documents and Forms   Download!

แบบฟอร์ม ใบลา (Leave Request)
เอกสารที่แสดงถึงการบอกลาด้วยเหตุผลต่างๆ ของพนักงานเพื่อแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาทราบก่อนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
แบบฟอร์ม ใบลาออก (Resignation Letter)
ควรจะต้องยื่นใบลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 
ใบสมัครงาน
จดหมายแนะนำตัวและประวัติย่อ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับสมัครงานเห็นแง่มุมต่าง ๆ ในตัวของเรา คุณสมบัติของเราที่เหมาะสมกับงานอย่างไร 
ใบรับรองเงินเดือน
หนังสือรับรองเงินเดือน จะเป็นเอกสารรับรองโดย เจ้าของหรือผู้มีอำนาจลงนาม ประกอบไปด้วยข้อมูลสถานที่ทีคุณทำงาน วันที่เริ่มทำ อัตราค่าจ้าง ณ.ปัจจุบัน Contact Us

Nobel Solutions 2011
18/7 Chan 43 (25-6) Road
Bangkhlo, BangKhoLaem
Bangkok 10120
Tel : (668)-5370-7188
Fax : (662)-295-2670
email : ezy-hr@nobel-solutions.com

Google